XML/CSV Спецификации


Елемент Објаснување Пример
Задолжителни елементи
Име Име на производот Omnia i900
Категорија Категоријата во која што припаѓа производот Преносни компјутери
Мобилни телефони
Производител Името на производителот на производот HP
Samsung
Линк до производот Линк до производот на Вашиот сајт http://www.sajt.mk/Omnia_i900.html
Цена со ддв Цената на производот изразена со ддв 100
1000,50
Незадолжителни елементи
SKU Единствено ID на производот во вашата продавница 77685634
Модел Модел на производот Omnia i900
Карактеристики Карактеристики на производот Капацитет - 500 GB
Слика Линк до слика на производот http://www.sajt.mk/images/omnia_i900.jpg
Забелешка Забелешка за производот Со купувањето на овој производ добивате и подарок.
Залиха Залиха на производот во вашата продавница 10
400
Акција Ако е производот на акција внесете 1 1
0
Гаранција Гаранција на производот 1 месец
5 години
EAN/UPC EAN или UPC код на производот 5901234123457
1234567899991
ISBN Само за книги 9783161484100
Опис Опис на производот Мала потрошувачка, долготрајна батерија
Пример xml документ
Пример csv документ (одделени со таб)

* Документот треба да е зачуван како UTF-8